انتشار محتوای درس برنامه ریزی استراتژیک

 strategicrisk

محتوای درس برنامه ریزی استراتژیک بصورت کامل در تاریخ 15-11-96 در سایت آکادمی لرن اور بارگزاری گردید. این مطالب از منابع متعدد جمع آوری شده و بصورت هفتگی و ماهانه بروز اوری خواهد شد تا فعالان و علاقمندان این حوزه بتوانند دانش خود را بروز نمایند.

Back to top