چشم انداز ما

چشم انداز ما خلق دانشگاهی مادام العمر و همراه با هدف ارتقا سطح علمی و تخصصی شهروندان ، از طریق آموزش های بروز و کاربردی ، انتشار و تبادل دانش ، به منظور افزایش سطح پایداری شغلی و زندگی و تحول فکری و شخصیتی شهروندان 

اهداف و استرتژی ها

  • ايجاد ارتباطات علمي با مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي 

  • ارتقاء و تحكيم موقعيت علمي مخاطبان در زمينه‌هاي تخصصی خود ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح جهاني

  • تدوين برنامه‌هاي آموزشي و برگزاری دوره های آموزشي کوتاه مدت

  • تأمين محتواهای تخصص‌هاي لازم برای مشاغل حرفه ای و تخصصی

  • برگزاري دوره‌ها و سمینارهای پيشرفته تخصصي و كارگاههاي آموزشي

  • ارائه خدمات مشاوره‌اي و انجام فعاليتهاي مرتبط با اهداف مؤسسه

  • انتشار مدارك ، گزارشات، كتب و نشريات تخصصي

  • ارائه آموزشهاي كوتاه مدت در زمينه فعاليتهاي مؤسسه به صنايع و سازمانهاي مختلف

  • آماده سازي بستر آموزش و پژوهش از راه دور (e- Learning)

 

Back to top