(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

هفت عنصر برای برنامه ریزی استراتژیک شخصی

هرچه هر یک از این هفت حوزه برای شما شفاف تر باشد، تصمیمات بهتری خواهید گرفت و کارتان نیز بسیار ارزشمند تر خواهد شد.

1. ارزش ها: ارزش های شغلی و شخصی شما چه هستند؟ بر چه مسائلی پا فشاری می کنید و به کدام یک از آنها اعتقاد دارید؟ صرف نظر از وسوسه های موجود،  با کدام یک اصول نمی توانید کنار بیایید؟

در تمام شرکت هایی که برنامه ریزی استراتژیک را در آنها اجرا نموده ام، نخستین ارزشی که افراد بر می گزینند، راستی و درستی ست. کیفیت تولیدات و خدمات، رعایت حال مشتری، ارائه عالی ترین سرویس به مشتری، پرسود بودن،  ابداع خطر کردن و قاطعیت از دیگر ارزش های ثانویه هستند؛ اما راستی و درستی همیشه بر دیگر مواد مقدم است.

 

2. دیدگاه و بینش: با توجه به ارزش هاتان و آنچه برای شما ارزش محسوب می شود، دیدگاهتان در مورد خود دوره ی موفقیت آمیز محسوب می شود، دیدگاهتان را در مورد خود دوره موفقیت آمیز کاری تان چیست؟ اگر هیچ محدودیتی در کار نداشتید، بهترین شغلی که در آینده می توانستید داشته باشید، چه بود؟

 

3.ماموریت. ماموریت شما این است که تصمیماتی را که برای زندگی تان  گرفته اید، بیان کنید. آنچه را می خواهید در زندگی تان به انجام رسانید، عنوان کنید و بگویید که می خواهید در آینده چه شخصیتی داشته باشید. چنین ماموریت هایی همیشه از مقیاس و متد خاصی برخوردارند.

بسیاری از اظهارات، ماموریتی مبهم و بی ربطند و به هیچ وجه نمی توان بر آنها تمرکز کرد. و این اظهارات، حتا صادق ترین و بی ریاترین افراد را نیز بر نمی انگیزد. در واقع، دعوتی یا ماموریتی عالی و مهیجند که شفاف سازی می کنند و مسیر را به شما نشان می دهند. همچین مقیاسی در اختیارتان می گذارند تا به ارزیابی ماموریت خود بپردازید.

 اما مثالی در این زمینه:ماموریت من این است  که یکی از افراد ده درصد بالای حیطه کاری خود باشم و تا سی و یک دسامبر هر ساله صد و پنجاه هزار دلار کسب کنم. ماموریت شما چیست؟

 

4. هدف. هدف شما، همان دلیل به انجام رساندن چیزیست که انجام می دهید. چرا صبح از خواب بر می خیزید؟ چرا تا جایی که می توانید کار می کنید؟ هدف شما همیشه برچسب تفاوتی که در زندگی دیگران به وجود می آورید، تعریف می شود. هدف شما چیست؟

 

5. اهداف. هنگامی که تمام ابهامات شما در مورد ارزش ها، دیدگاه، ماموریت و هدفتان برطرف شد، می توانید اهدافی روشن و قابل سنجش را که برای دستیابی به موفقیت نیاز دارید، برگزینید. شما می توانید سقفی برای درآمد شخصی، رشد در آمد ، انعام و نتایج کارتان در نظر بگیرید که برای رسیدن به اهداف شخصی و مالی تان به آنها نیاز دارید. اهداف شما چیست؟
 
6. اولویت ها. بیش از بیست درصد فعالیت های شما، هشتاد  درصد ارزش هر آنچه انجام می دهید، شما به قانون بیست/ هشتاد را برای هر آنچه مجبور به انجام آن هستید، به کار می گیرید. همچنین همواره برای کارهای محدودی که می توانید در طول روز انجام دهید و بیشترین و ارزشمند ترین سهم را در روحیه شما و زندگی تان دارند، تمرکز می کنید. ارزشمند تریت فعالیت های شما چه هستند؟
 
7. فعالیت ها. اینها کارهای خاصی هستند که شما هر روزه هماهنگ با اولویت هاتان و در راستای اهدافتان انجام می دهید. البته چنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان فعالیت و موفقیت وجود دارد. هر چه بیشتر بکوشید موارد بیشتری را بیازمایید، احتمال پیروزی تان بیشتر خواهد شد. مهمترین فعالیت های روزانه شما چیست؟
 گاهی اوقات هنگامی که به مرحله یی از تغییر وارد می شوید- و به هر دلیل شغلتان را از دست می دهید- کاملا ضروری است که کمی به عقب برگردید و ارزیابی دوران کاریتان بپردازید و در برابر وسوسه های بازگشت دوباره  به همان شغل یا شغلی مشابه آن ایستادگی کنید. به خاطر داشته باشید از دست دادن غیر منتظره ی شغل، می تواند فرصت فوق العاده ارزشمندی برای بازسازی مجدد خودتان با توجه به مسائلی که واقعا در زندگی برایتان اهمیت دارد، باشد.
 

منبع : موفقیت در وقت اضافه کتاب برایان تریسی

Back to top