فرهنگ لغات تخصصی

لغتنامه انگلیسی به فارسی Dictionary farsi

در این لغت نامه 2 عبارت یافت شده است
جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Patent


پتنت,حقوق مالکیت معنوی

کلیک ها: 168
Synonyms: پتنت,حقوق مالکیت معنوی
Post Planning

پسا برنامه‌ریزی

کلیک ها: 157
Synonyms: پسا برنامه‌ریزی

Back to top